Onderwijspartners Slimmer Leven 2020 tekenen voor intensivering samenwerking

Met de ondertekening van een letter of intent door de onderwijspartners van de coöperatie Slimmer Leven 2020 is het eerste samenwerkingsverband van de coöperatie vandaag officieel van start gegaan. Het aanhalen van de onderlinge banden tussen Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, ROC Eindhoven, ROC ter AA en diverse VMBO’s moet leiden tot nieuwe zorgtechnologische initiatieven en een goede inbedding van zorg en technologie in het onderwijs.

Ondertekening Letter of IntentZo zullen studenten Engineering van Fontys en TU/e workshops verzorgen om VMBO/MBO-leerlingen te leren werken met technologische apparaten in de zorg. De studenten Engineering leren op hun beurt waar ze op moeten letten bij de ontwikkeling van apparatuur voor bijvoorbeeld verpleegkundigen.

De onderwijspartners hebben ook een project ontwikkeld om technologische hulpmiddelen succesvol in te zetten in de thuissituatie bij ouderen. In een consortium van zorg- en welzijnsinstellingen en technologiebedrijven werken zij hiertoe onder penvoerderschap van Fontys Paramedische Hogeschool aan onderzoeksproject ‘Raak-PRO: Langer thuis, wat haal je in huis’. Het project moet input opleveren voor de zorg- en welzijnssector en de technische installatiebranche. Het doel is te komen tot technologie die ouderen, familie (mantelzorgers) en zorg- en welzijnswerkers optimaal ondersteunt bij de dagelijkse activiteiten.

De eind maart gelanceerde coöperatie Slimmer Leven 2020 staat voor een samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn die uniek is in Nederland. Nooit eerder sloegen zoveel verschillende partijen de handen ineen om te werken aan één gemeenschappelijke, strategische agenda. Binnen de coöperatie lopen al diverse projecten op het gebied van vroege diagnose, snelle interventie, homecare en gezondheidsbevordering.De regio Zuidoost-Brabant is de grootste proeftuin in Nederland voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve zorgtechnologie en nieuwe zorgdiensten. De regio is ook aangemeld bij het European Innovation Partnership for Active & Healthy Ageing als ‘reference site’.

De coöperatie Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking die zijn oorsprong vindt binnen Zuidoost-Nederland, met Brainport Regio Eindhoven als kern. De coöperatie staat voor een bundeling van ruim 80 kennisinstellingen, overheden, bedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen, eerstelijns organisaties en welzijnsorganisaties, ontwikkelmaatschappijen en woningbouwcorporaties. De partijen hebben een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn, die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. De coöperatie  Slimmer Leven 2020 beoogt een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen, door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waardetoevoegende technologische en innovatieve concepten.