About

Door de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag verder toe. Het aantal in de zorg beschikbare medewerkers groeit echter niet in dezelfde mate mee. Het platform Brainport Health Innovation is in het leven geroepen om oplossingen te bedenken voor de zorggerelateerde maatschappelijke vraagstukken van morgen. Een platform voor nationale en internationale partijen uit de zorg, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In deze samenwerking wordt met elkaar kennis gedeeld en worden initiatieven gebundeld op het gebied van zorg en technologie.

Hoe blijft zorg in de toekomst betaalbaar en bereikbaar voor de steeds kritischer wordende cliënt? Dat is de uitdaging voor veel zorg- en overheidsorganisaties. Brainport Health Innovation (BHI) zoekt met haar partners naar concrete oplossingen die nu al kunnen worden ontwikkeld of zelfs geïmplementeerd. Een uitdaging die vraagt om nieuwe benaderingen, specifieke innovaties, technieken en manieren van organiseren. De cliënt is het uitgangspunt voor de totstandkoming van nieuwe zorgprocessen.

Brainport Health Innovation heeft diverse projecten uitgewerkt, met ‘Zorg op afstand’ als rode draad. BHI stimuleert samen met een aantal partners de invoering van innovatieve technologie, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zo goed en zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Brainport Regio Eindhoven, de slimste regio ter wereld 2011, is een toptechnologische broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis- en researchinstellingen van wereldklasse. Samen bedenken en maken zij de technologie van morgen die bijdraagt aan een veilige, groene en zorgzame samenleving en aan de duurzame economische ontwikkeling van Nederland.